Despoina Tsirogianni

Τι κρύβεται πραγματικά πίσω από το νομοσχέδιο του Biden

Τι κρύβεται πραγματικά πίσω από το νομοσχέδιο του Biden. Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου δήλωσαν ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Joe Biden θα διατάξει τις κυβερνητικές υπηρεσίες να αρχίσουν να δημιουργούν ένα ψηφιακό δολάριο ΗΠΑ.

Το εκτελεστικό διάταγμα επικεντρώνεται σε έξι προτεραιότητες για τη διοίκηση Biden στον χώρο των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των καταναλωτών, της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, της οικονομικής ανταγωνιστικότητας, της χρηματοπιστωτικής ένταξης, της καινοτομίας και στις παράνομες χρηματοοικονομικές ροές.

Οι κυβερνητικές υπηρεσίες θα αρχίσουν επίσης να διερευνούν και τους κινδύνους – οφέλη της αγοράς και να αναζητούν τρόπους αντιμετώπισης των εγκληματικών δραστηριοτήτων, όπως αυτοί που χρησιμοποιούν τα κρυπτονομίσματα για να αποφύγουν το υφιστάμενο πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και των οικονομικών κυρώσεων. Για παράδειγμα, οι πρόσφατες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, όταν το Bitcoin έκανε άλμα 10% μετά την επιβολή νέων κυρώσεων από το Υπουργείο Οικονομικών κατά της ρωσικής κεντρικής τράπεζας. Το κίνημα στην αγορά τόνισε πώς θα μπορούσαν οι εγκληματίες να χειραγωγήσουν τον ψηφιακό κόσμο για να παρακάμψουν τους νόμους.

Το νομοσχέδιο του Biden ορίζει ότι σε διάστημα 180 ημερών, θα κυκλοφορήσει μια σειρά εκθέσεων σχετικά με το “μέλλον του χρήματος” και τον ρόλο που θα διαδραματίσουν τα κρυπτονομίσματα στο εξελισσόμενο τοπίο.

“Θα μπορούσαμε να δούμε μια σημαντική αλλαγή στην πολιτική μέσα σε 180 ημέρες. Αυτό είναι ένα πρώτο βήμα προς τη δημιουργία ενός CBDC”.

Αυτό θα μπορούσε να είναι ένα τεράστιο άλμα για όλα τα ψηφιακά νομίσματα και φαίνεται ότι η Αμερική ακολουθεί τα βήματα της Νιγηρίας, η οποία ξεκίνησε το δικό της εικονικό νόμισμα τον Οκτώβριο. Σε όλο τον κόσμο, η Ινδία σχεδιάζει να λανσάρει την ψηφιακή ρουπία της το 2022 ή το 2023 και η κεντρική τράπεζα της Κίνας έχει ήδη ξεκινήσει μια πιλοτική έκδοση μιας εφαρμογής πορτοφολιού για το ψηφιακό γιουάν.

Αλλά, ας κάνουμε ένα βήμα πίσω και ας διαβάσουμε προσεκτικά το νομοσχέδιο.

Το εκτελεστικό διάταγμα του Biden για τα κρυπτονομίσματα έχει ως εξής:

  • Προστασία στους καταναλωτές, τους επενδυτές και τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ, κατευθύνοντας το Υπουργείο Οικονομικών και άλλους συνεργάτες του οργανισμού να αξιολογήσουν και να αναπτύξουν προτάσεις για την πολιτική αντιμετώπισης των επιπτώσεων του αναπτυσσόμενου τομέα ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων και των αλλαγών στις χρηματοπιστωτικές αγορές για τους καταναλωτές, τους επενδυτές, τις επιχειρήσεις και τη δίκαιη οικονομική ανάπτυξη. Το διάταγμα ενθαρρύνει επίσης και τις ρυθμιστικές αρχές να διασφαλίζουν επαρκή εποπτεία και προστασία έναντι τυχόν συστημικών χρηματοοικονομικών κινδύνων που ενέχουν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
  • Προστασία στην χρηματοπιστωτικής σταθερότητας των ΗΠΑ και της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και μετριασμός του συστημικού κινδύνου, ενθαρρύνοντας το Συμβούλιο Εποπτείας της Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να εντοπίσει και να μετριάσει τους χρηματοοικονομικούς κινδύνους που ενέχουν τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία σε ολόκληρη την οικονομία και να αναπτύξει κατάλληλες συστάσεις πολιτικής για την αντιμετώπιση τυχόν ρυθμιστικών κενών.
  • Μετριασμό στους κινδύνους παράνομης χρηματοδότησης και εθνικής ασφάλειας που θέτει η παράνομη χρήση ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, κατευθύνοντας μια άνευ προηγουμένου εστίαση συντονισμένης δράσης σε όλες τις σχετικές κυβερνητικές υπηρεσίες των ΗΠΑ για τον μετριασμό αυτών των κινδύνων. Επίσης, καθοδήγηση στους οργανισμούς να συνεργάζονται με τους συμμάχους και τους εταίρους μας για να διασφαλίσουν ότι τα διεθνή πλαίσια, οι δυνατότητες και οι εταιρικές σχέσεις ευθυγραμμίζονται και ανταποκρίνονται στους κινδύνους.
  • Προώθηση της ηγετικής θέσης των ΗΠΑ στην τεχνολογία και την οικονομική ανταγωνιστικότητα για την ενίσχυση της ηγετικής θέσης των ΗΠΑ στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, καθοδηγώντας το Υπουργείο Εμπορίου να εργαστεί σε ολόκληρη την κυβέρνηση των ΗΠΑ για τη θέσπιση ενός πλαισίου για την προώθηση της ανταγωνιστικότητας και της ηγετικής θέσης των ΗΠΑ και τη μόχλευση της τεχνολογίας των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων. Το πλαίσιο αυτό θα χρησιμεύσει ως θεμέλιο για τους οργανισμούς και θα το ενσωματώσει ως προτεραιότητα στις πολιτικές, την έρευνα και την ανάπτυξή τους και στις επιχειρησιακές προσεγγίσεις για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία.
  • Προώθηση της ισότιμης πρόσβασης σε ασφαλείς και οικονομικά προσιτές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, αναδεικνύοντας την κρίσιμη ανάγκη για ασφαλείς, οικονομικά προσιτές και προσβάσιμες χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες ως εθνικό συμφέρον των ΗΠΑ, το οποίο πρέπει να ενημερώνει την προσέγγισή μας στην καινοτομία ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένου του ανόμοιου κινδύνου επιπτώσεων. Αυτή η ασφαλής πρόσβαση είναι ιδιαίτερα σημαντική για τις κοινότητες που εδώ και πολύ καιρό δεν έχουν επαρκή πρόσβαση σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Η Υπουργός Οικονομικών, σε συνεργασία με όλους τους αρμόδιους οργανισμούς, θα συντάξει μια έκθεση σχετικά με το μέλλον των συστημάτων χρημάτων και πληρωμών, η οποία θα περιλαμβάνει επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη, τη χρηματοπιστωτική ανάπτυξη και ένταξη, την εθνική ασφάλεια και τον βαθμό στον οποίο η τεχνολογική καινοτομία μπορεί να επηρεάσει αυτό το μέλλον.
  • Υποστήριξη των τεχνολογικών εξελίξεων και διασφάλιση υπεύθυνης ανάπτυξης και χρήσης ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, με την καθοδήγηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για τη μελέτη και υποστήριξη των τεχνολογικών εξελίξεων στην υπεύθυνη ανάπτυξη, σχεδιασμό και εφαρμογή ψηφιακών συστημάτων περιουσιακών στοιχείων, δίνοντας παράλληλα προτεραιότητα στην ιδιωτικότητα, την ασφάλεια, την καταπολέμηση της παράνομης εκμετάλλευσης και τη μείωση των αρνητικών κλιματικών επιπτώσεων.

Με άλλα λόγια, αυτό μεταφράζεται σαν να λέει ο Biden στην κυβέρνηση των ΗΠΑ, να διεξάγει την δικιά της έρευνα σχετικά με τον κλάδο των κρυπτονομισμάτων, αντί να τα αντιμετωπίζει με εχθρότητα και καχυποψία. Αυτό αναμφισβήτητα πρέπει να το γιορτάσουμε.

Ωστόσο, εκεί τελειώνουν τα θετικά σχόλια από μένα.

Αισθάνομαι έντονα ότι, συνολικά και σε αντίθεση με το 99% των σημερινών αναφορών, αυτή η είδηση δεν είναι εγγενώς θετική για τον κλάδο των crypto. Για παράδειγμα, αναρωτηθείτε τι θεωρούν “υπεύθυνη ανάπτυξη-καινοτομία”;

Σίγουρα, το ορίζουν μέσα στο εκτελεστικό διάταγμα στο σημείο που λέει, “αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικά οφέλη για το έθνος, τους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις”, αλλά ας είμαστε ειλικρινείς. αυτό είναι εξαιρετικά διφορούμενο. Εάν, για παράδειγμα, θεωρούν ότι ένα συγκεκριμένο κρυπτονόμισμα ή ένας μεγάλος αριθμός από αυτά δεν έχουν λόγο ύπαρξης, τότε τι; Αν ήθελαν να αποφασίσουν ότι τα stablecoins δεν έχουν σημαντικά οφέλη, καθώς είναι προφανώς κατώτερα από το παντοδύναμο δολάριο, θα μπορούσαν να εξαλείψουν όλο τον ανταγωνισμό του δολαρίου μέσα σε μια νύχτα.

Σχολιάζοντας αυτό, ας καλύψουμε το τελευταίο, και πραγματικά το πιο σημαντικό, μέρος αυτού του εκτελεστικού διατάγματος:

  • Έρευνα για ένα ψηφιακό νόμισμα κεντρικής τραπέζης των ΗΠΑ (CBDC) τοποθετώντας τον επείγοντα χαρακτήρα στην έρευνα και την ανάπτυξη ενός πιθανού CBDC για τις Ηνωμένες Πολιτείες, εάν με την έκδοση του στηρίξει το εθνικό συμφέρον. Το διάταγμα καθοδηγεί την κυβέρνηση των ΗΠΑ να αξιολογήσει τις τεχνολογικές υποδομές και τις ανάγκες χωρητικότητας ενός πιθανού CBDC για τις ΗΠΑ με τρόπο που να προστατεύει τα συμφέροντα των Αμερικανών. Το διάταγμα ενθαρρύνει επίσης την Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ να συνεχίσει τις προσπάθειες έρευνας, ανάπτυξης και αξιολόγησης για ένα CBDC για τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης ενός σχεδίου για ευρύτερη δράση της κυβέρνησης των ΗΠΑ για την υποστήριξη του έργου τους. Αυτή η προσπάθεια δίνει προτεραιότητα στη συμμετοχή των ΗΠΑ σε πειράματα πολλών χωρών και εξασφαλίζει την ηγεσία των ΗΠΑ διεθνώς για την προώθηση της ανάπτυξης ενός CBDC που συνάδει με τις προτεραιότητες και τις δημοκρατικές αξίες των ΗΠΑ.

Με άλλα λόγια: το εκτελεστικό διάταγμα λέει στην κυβέρνηση να ερευνήσει πώς να ενσωματώσει τα CBDC τόσο στην κληροδοτημένη centralized οικονομία όσο και στην decentralized, καθιστώντας έτσι το Ψηφιακό Δολάριο ένα ουσιαστικό και αναντικατάστατο στοιχείο και των δύο. Και σίγουρα, μπορεί να υπάρξει κάποια θετική περιστροφή σε αυτό. το CBDC θα μπορούσε πάντα να συνεργαστεί με τα υπάρχοντα κρυπτονομίσματα και όχι εναντίον τους. Οι πολίτες θα μπορούσαν να έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το κρυπτονόμισμα της επιλογής τους, αλλά η κυβέρνηση θα μετατρέψει άλλα νομίσματα στο CBDC τους και θα τα χρησιμοποιήσει εσωτερικά. Λίγο πολύ ένα stable coin που το έχει εκδώσει η κυβέρνηση. Μια πιθανή λύση για την τρελή μεταβλητότητα των κρυπτονομισμάτων.

Ωστόσο, το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι η εισαγωγή ενός CBDC στην αγορά σημαίνει το τέλος των φυσικών μετρητών, δίνοντας στην κυβέρνηση απόλυτη εξουσία και παρακολούθηση των χρημάτων των Αμερικάνων πολίτων. Μπορούν να τους αποκόψουν από οποιοδήποτε άλλο κρυπτονόμισμα απλά πατώντας ένα κουμπί. Μπορούν να ακυρώσουν τις αγορές τους και ακυρώνοντας τα χρήματά τους, μπορούν επίσης να σας σταματήσουν από το να φύγουν και από τις ΗΠΑ. Αυτό είναι το φινάλε που παρουσιάζεται με το σημερινό εκτελεστικό διάταγμα, και ελπίζω περισσότεροι άνθρωποι να συνειδητοποιήσουν τις επιπτώσεις που παρουσιάζονται εδώ.

Έτσι, στο τέλος του σήμερα, αυτός είναι ο κύριος στόχος αυτού του εκτελεστικού διατάγματος: να χαράξει το μονοπάτι σε ένα CBDC. Όλα τα υπόλοιπα είναι ασήμαντα και ασαφή και δεν είναι κάτι που πρέπει να σταθεί ως οριστική εγγύηση.

Πρέπει να παραμείνουμε σε εγρήγορση και ενημερωμένοι, ακόμη και αν η πλειοψηφία αρνείται να το πράξει.

Σχετικά με το Crypto Advanced

To Crypto Advanced αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πλατφόρμα ενημέρωσης για τα ψηφιακά νομίσματα. Αποκτήστε πρόσβαση στην πιο επίκαιρη αρθρογραφία και λάβετε ενημερώσεις στο κινητό σας για την πορεία της αγοράς. Με το Trading Report ενημερώνεστε κάθε πρωί για το πως θα πάει η αγορά. Με τον Crypto Advanced Trading Algorithm μπορείτε να έχετε το κατάλληλο εργαλείο για να πάρετε τις αποφάσεις σας.

Εντός της πλατφόρμας θα βρείτε όλο το προνομιακό περιεχόμενο που περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να αυξήσετε το κεφάλαιο σας. Σας ενημερώνουμε για συγκεκριμένα Ψηφιακά Νομίσματα, σας συστήνουμε Initial Coin Offerings και σημαντικές πηγές ενημέρωσης.

Τις καθημερινές μην χάσετε την εκπομπή μας όπου αναλύουμε την επικαιρότητα.

Μην χάσετε την μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε την τεχνογνωσία που σας λείπει προκειμένου να μπείτε στον κόσμο των ψηφιακών νομισμάτων.

Μπείτε στην πλατφόρμα μας εδώ.

Μπείτε στο Group μας στο Facebook.

Ακολουθείστε την Σελίδα μας στο Facebook.

Εγγραφείτε στο Κανάλι μας στο Youtube.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο support@cryptoadvancedpro.com

Αποποίηση Ευθυνών

Η Επένδυση σας αποτελεί δική σας ευθύνη

Αποποιούμαστε οποιαδήποτε νομική ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά ως αποτέλεσμα του ενημερωτικού περιεχομένου που λαμβάνετε.  Είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε πως η δική σας χρήση της πληροφορίας που λαμβάνετε από την ομάδα Crypto Advanced πραγματοποιείται με δικό σας ρίσκο.

Πληροφορίες χωρίς συμβουλές ή συστάσεις για αγορές

Οι δημοσιεύσεις δεν προσφέρουν συμβουλές επένδυσης και καμία από αυτές τις δημοσιεύσεις δεν πρέπει να εκλαμβάνονται από εσάς ως συμβουλές επένδυσης. Οι δημοσιεύσεις μας, σας παρέχουν πληροφορίες και εκπαίδευση για επενδυτές  που λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις χωρίς συμβουλές.

Οι πληροφορίες που σας προσφέρονται από τις δημοσιεύσεις μας δεν είναι και δεν θα έπρεπε να εκλαμβάνονται ως οποιαδήποτε σύσταση αγοράς ή πώλησης χρεογράφων. Οι δημοσιεύσεις δεν αποτελούν σύσταση ή συμβουλή για οποιαδήποτε στρατηγική επένδυσης.