Despoina Tsirogianni

Πως να αξιολογούμε τα Web 3 Projects

Πως να αξιολογούμε τα Web 3 Projects. Οι Web3 startups είναι ένα νέο είδος εταιρείας και χρειάζονται μια νέα είδους προσέγγιση ως προς την αξιολόγηση τους.

Τα τελευταία δύο χρόνια, βλέπουμε το booming των Web3 projects, τα περισσότερα από τα οποία τεχνικά είναι οι αποκεντρωμένες υφιστάμενες Web2 πλατφόρμες. Για παράδειγμα, η Compound χτίζει την Web3 έκδοση της Bank of America, το Uniswap η έκδοση του NYSE, το Yearn Finance είναι η αποκεντρωμένη Blackrock και ούτω καθεξής.

Θεωρητικά, πάνω από 9.000 υπάρχοντα Web3 projects υπόσχονται να είναι ανοιχτού κώδικα, permissionless και υποστηριζόμενα από το token economy. Ωστόσο, ενώ πολλά νέα Web3 projects αυτοπροσδιορίζονται ως αποκεντρωμένα δίκτυα, πρωτόκολλα, DAOs και dapps, τα περισσότερα εξακολουθούν να είναι επιχειρήσεις που έχουν στην κατοχή τους πραγματικά προϊόντα.

Μακροπρόθεσμα, τα projects δεν μπορούν να επιβιώσουν μόνο από την πώληση μιας “ιδεολογίας” και με όρους όπως τον όρο “πρωτόκολλο” και “DAO” δεν εξαλείφουν την ανάγκη ανάπτυξης ή κλιμάκωσης προϊόντων που οι άνθρωποι θέλουν πραγματικά να χρησιμοποιήσουν. Στην πραγματικότητα, όσον αφορά τα Web3 projects, τα προϊόντα τους θα πρέπει να είναι περισσότερο από μια τάξη μεγέθους καλύτερη από παρόμοια centralized προϊόντα, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν τα προϊόντα με ένα backend κρυπτονομισμάτων για την διευκόλυνση των χρηστών που δεν έχουν την εμπειρία του κλάδου.

Επομένως με αυτό τον τρόπο σκέψης, τα Web3 projects δεν δίνουν τη λύση σε κάποιο πρόβλημα, όπου είναι και ο τρόπος μέτρησης της επιτυχίας ενός project.

Πρόσφατα, τα Web3 projects κρίνονται κυρίως από δύο δείκτες: την τιμή και την κεφαλαιοποίηση της αγοράς. Μπορούμε να το πούμε και “κερδοσκοπική αξία” αν θέλετε. Όπως όλοι γνωρίζουμε από την ιστορία των crypto, αυτό δεν είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την μακροπρόθεσμη επιτυχία.

Σε αυτό το άρθρο λοιπόν, θα εξετάσουμε μερικές πραγματικά χρήσιμες μετρήσεις ανάπτυξης που είναι εγγενείς στο Web3 για τρεις κύριες κατηγορίες: το DeFi, το Layer 1/ Layer 2 και το Play-to-Earn Gaming.

DeFi: Αύξηση αξίας (εισροές κεφαλαίων και ενσωματώσεις)

Τα decentralized finance (DeFi) applications, όπως το decentralized exchange της Uniswap και τα lending platforms όπως το Compound. Τα περισσότερα DeFi projects αναπτύσσονται από μια κεντρική ομάδα ανάπτυξης, η οποία στη συνέχεια επιδιώκει να διανείμει τη διαχείριση των δραστηριοτήτων της σε μια αποκεντρωμένη κοινότητα κατόχων token.

Υπάρχουν τρεις βασικές μετρήσεις: το TVL, ο αριθμός ενεργών πορτοφολιών, ο αριθμός ενσωματώσεων

Locked Value – TVL

Το TVL είναι ένας από τους πρωταρχικούς “OG” δείκτες επιτυχίας για τα DeFi applications. Αντιπροσωπεύει τη συνολική αξία των crypto περιουσιακών στοιχείων που γίνονται deposit στα DeFi πρωτόκολλα για trading, staking, lending και πολλά άλλα. Ενώ το TVL είναι ένα μέτρο της επιτυχίας των lending πρωτοκόλλων όπως το Aave και το Compound, είναι λιγότερο χρήσιμο για τα decentralized exchanges όπως το Uniswap, τα οποία μετρούν την ανάπτυξη κυρίως με τον όγκο των συναλλαγών. Ένα μειονέκτημα της χρήσης του TVL για τη μέτρηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης είναι ότι οι χρήστες και οι traders συχνά μεταβαίνουν από ένα DeFi application σε ένα άλλο αναζητώντας υψηλότερες αποδόσεις και ορισμένες φάλαινες δημιουργούν την ψευδαίσθηση της δραστηριότητας, καθιστώντας το TVL όχι και τόσο αξιόπιστο Χρησιμοποιήστε μετρήσεις. Ωστόσο, είναι ένας καλός confidence δείκτης. Τα κλειδωμένα περιουσιακά στοιχεία έχουν “tangible” αξία και φέρουν το κόστος ευκαιρίας άλλων παραγωγικών χρήσεων.

Ενεργά πορτοφόλια

Οι παραδοσιακές αγορές μετρούν τους DAU (Daily Active Users – Καθημερινούς Ενεργούς Χρήστες) και τους MAU (Monthly Active Users – Μηνιαίους Ενεργούς Χρήστες), ενώ στο DeFi οι χρήστες απλά συνδέουν τα πορτοφόλια τους και αρχίζουν να αγοράζουν, να πωλούν και να κάνουν staking. Στο DeFi, οι DAU και MAU προσομοιωμένες μετρήσεις είναι καθημερινά ενεργά πορτοφόλια και μηνιαία ενεργά πορτοφόλια.

Αριθμός ενσωματώσεων με άλλα applications

Δεδομένου ότι τα DeFi applications είναι composable ή μπορούν να αλληλεπιδρούν και να δημιουργούν με άλλα DeFi applications, ένας άλλος δείκτης ανάπτυξης είναι ο αριθμός και η ποιότητα των ενσωματώσεων που χρησιμοποιούνται από εφαρμογές σε άλλα πορτοφόλια, ανταλλακτήρια και DeFi προϊόντα. Η δραστηριότητα των προγραμματιστών είναι το κλειδί για την ανάπτυξη των project και την ηγετική θέση της αγοράς στον κλάδο του DeFi.

Layer 1 & Layer 2:

Ανάπτυξη μέσω της δραστηριότητας των προγραμματιστών

Το Layer 1 αναφέρεται στα βασικού επιπέδου blockchain projects όπως το Ethereum, το Solana, το Near, το Avalanche και το Flow. Το Layer 2 αναφέρεται σε ένα επίπεδο επέκτασης που παρέχει επεκτάσεις στο υπάρχον Layer 1 όπως για παράδειγμα, το Polygon. Η ανάπτυξη αυτών των project προέρχεται κυρίως από applications που βασίζονται σε αυτά τα πρωτόκολλα.

Οι βασικές μετρήσεις είναι οι εξής:

Ο αριθμός των προγραμματιστών και των εφαρμογών

Δεδομένου ότι τα Layer 1 και Layer 2 projects είναι ανοιχτού κώδικα, ο καθένας μπορεί να βασιστεί πάνω τους και να ενσωματωθεί μαζί τους. Ο αριθμός των προγραμματιστών και ο αριθμός των applications που βασίζονται σε ένα δεδομένο πρωτόκολλο είναι ίσως ο πιο σημαντικός δείκτης ανάπτυξης για τα L1 / L2 projects.

Ένας τρόπος για να ποσοτικοποιήσουμε τον αριθμό των προγραμματιστών που συμβάλλουν σε ένα project, είναι να εξετάσουμε τον αριθμό των ενεργών χρηστών στο περιβάλλον των προγραμματιστών και στα repositories όπως το Github. Όσο μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχει ένα derivative application από τους χρήστες και τους επενδυτές, τόσο μεγαλύτερη θα είναι και η ανάπτυξη του υποκείμενου project. Για παράδειγμα, το blockchain του Flow έχει αυξηθεί από 50 αιτήσεις τον Δεκέμβριο του 2020 σε 650 αιτήσεις έως το τέλος του 2021. Τα project που βασίζονται στο Flow συγκέντρωσαν περισσότερα από $700 εκατομμύρια σε χρηματοδοτήσεις το προηγούμενο έτος και συνέβαλαν στην αύξηση των συναλλαγών και στην υιοθέτηση από τους χρήστες του blockchain του Flow.

Αριθμός ενεργών πορτοφολιών

Τα περισσότερα L1 /L2 projects έχουν τα δικά τους crypto πορτοφόλια που επιτρέπουν στους χρήστες να αγοράζουν, να πωλούν, να κάνουν trade, να κάνουν stake και να αλληλεπιδρούν με decentralized applications (dapps) που είναι χτισμένες πάνω από την υποδομή τους. Όπως συμβαίνει με το DeFi, ο αριθμός των καθημερινών ενεργών πορτοφολιών (DAW) και των μηνιαίων ενεργών πορτοφολιών (MAW) είναι μια βασική μέτρηση ανάπτυξης. Πορτοφόλια τρίτων όπως το Metamask (Ethereum), το Blocto (Flow) και το Phantom (Solana) συχνά χρησιμεύουν ως ο κύριος κόμβος για τα περιουσιακά στοιχεία των χρηστών εντός του οικοσυστήματος του πρωτοκόλλου.

Συνολικός αριθμός και μέγεθος συναλλαγών

Ο αριθμός των συναλλαγών, ο αριθμός των μεγάλων συναλλαγών (πάνω από $100.000) και ο όγκος των συναλλαγών σε ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο είναι καλοί δείκτες για το πώς χρησιμοποιείται το δίκτυο ως μέσο ανταλλακτηρίου, αν και αυτός δεν είναι απαραίτητα ο στόχος πολλών projects. Το μερίδιο του συνολικού όγκου συναλλαγών σε δολάρια μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη μέτρηση του μεριδίου αγοράς σε σύγκριση με τους ανταγωνιστές.

Play-to-Earn Gaming:

Ανάπτυξη μέσω συνεργασιών, player incentives

Τα play-to-earn (P2E) games είναι βιντεοπαιχνίδια στα οποία οι παίκτες κερδίζουν rewards πραγματικής αξίας. Στα βιντεοπαιχνίδια που μεγαλώσαμε όλοι, τα αντικείμενα στο παιχνίδι διατηρούνται σε ένα ιδιωτικό δίκτυο δεδομένων και ανήκουν στον δημιουργό του παιχνιδιού, στα P2E games, τα NFT επιτρέπουν στους παίκτες να κατέχουν πραγματικά τα μοναδικά περιουσιακά στοιχεία που αγοράζουν και πωλούν ελεύθερα εκτός της gaming πλατφόρμας, κάτι που δεν μπορούν να κάνουν τα κανονικά παιχνίδια. Επιπλέον, οι παίκτες έχουν λόγο στη διακυβέρνηση του ίδιου του παιχνιδιού.

Παρόλο που δεν έχουμε δει ακόμη ένα βιώσιμο μοντέλο crypto παιχνιδιών που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως επιτυχές σχέδιο, υπάρχουν επί του παρόντος τρεις δείκτες που χρησιμοποιούνται συνήθως για την αξιολόγηση των P2E projects:

Αριθμός ενεργών παικτών

Ο αριθμός των καθημερινών (ή μηνιαίων) ενεργών χρηστών είναι ένα βασικό μέτρο της ανάπτυξης και της δημοτικότητας ενός παιχνιδιού. Ενώ ο πλούτος περιεχομένου είναι το κλειδί για την επιτυχία, τα παιχνίδια με πλούσιο περιεχόμενο και λίγους χρήστες είναι άχρηστα. Εξίσου σημαντική είναι η ικανότητα του project να διατηρήσει τον αριθμό των ενεργών συμμετεχόντων του. Για παράδειγμα, στο Axie Infinity, το οποίο είναι χτισμένο στο Ronin blockchain, ο μέσος ημερήσιος αριθμός χρηστών τους τελευταίους έξι μήνες έχει μειωθεί από 120.000 σε περίπου 20.000, ενώ τα SLP έσοδα στο παιχνίδι έχουν μειωθεί.

Όγκος συναλλαγών ενός χρήστη

Αυτή η μέτρηση αναφέρεται στο μέσο ποσό των κεφαλαίων που μεταφέρονται από έναν παίκτη και αντικατοπτρίζει την αφοσίωση των χρηστών και την χρησιμότητα του σχεδιασμού του token. Η αύξηση του μέσου όγκου συναλλαγών ανά χρήστη είναι επίσης καίριας σημασίας για την αύξηση των εσόδων. Κατά την αξιολόγηση των project, αναζητήστε την σταθερότητα και την αύξηση του μέσου όγκου συναλλαγών ανά χρήστη.

Ποσότητα (και ποιότητα) συνεργασίας

Στα Web3 παιχνίδια, η ανάπτυξη και η διανομή επιτυγχάνονται συχνά μέσω την παραπομπή των παικτών και των συνεργασιών με διάφορα guilds. Τα Crypto Gaming Guilds είναι ομάδες παικτών που παίζουν παιχνίδια μαζί, μοιράζονται δεδομένα και περιουσιακά στοιχεία στο παιχνίδι και υποστηρίζουν άλλους παίκτες. Guilds όπως τα Yield Guild Games, το Ancient8, το Good Games Guild και το Merit Circle επιτρέπουν σε νέους παίκτες να αρχίσουν να παίζουν δανείζοντας τα gaming περιουσιακά τους στοιχεία που μπορεί να μην είναι σε θέση να αντέξουν οικονομικά άλλοι. Βοηθούν επίσης τα P2E παιχνίδια να κερδίζουν περισσότερους καθημερινούς ενεργούς χρήστες μέσω υποτροφιών, online marketing και άμεσων επενδύσεων. Τα guilds επιλέγουν ποια παιχνίδια θα υποστηρίξουν εξετάζοντας τρεις παράγοντες: την ποιότητα του παιχνιδιού, τη δύναμη της κοινότητας και την ανθεκτικότητα της οικονομίας του παιχνιδιού.

Περίληψη

Καθώς τα Web3 μπαίνουν σε ένα πιο mature στάδιο, πρέπει επίσης να κατανοήσουμε τους πελάτες, τους παράγοντες των εσόδων και τις πραγματικές μετρήσεις ανάπτυξης.

Ενώ οι μετρήσεις που αναφέρονται σε αυτό το άρθρο μπορεί να μην είναι αρκετά αποκαλυπτικές και συχνά έχουν διαφορετικούς περιορισμούς, δίνουν μια καλή ένδειξη για το πού μπορεί να κατευθυνθεί ένα Web3 project.

Η κατανόησή τους θα βοηθήσει στην καθοδήγηση των επιχειρηματικών αποφάσεων και των αποφάσεων προϊόντων, καθώς και τα incentives των communities. Θα ήθελα να δω διάφορα νέα πρότυπα ανάπτυξης να εμφανίζονται στο Web3 και να προσβλέπω στην πρόοδο ενός project και στις μετρήσεις που το συνοδεύουν.

Σχετικά με το Crypto Advanced

To Crypto Advanced αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πλατφόρμα ενημέρωσης για τα ψηφιακά νομίσματα. Αποκτήστε πρόσβαση στην πιο επίκαιρη αρθρογραφία και λάβετε ενημερώσεις στο κινητό σας για την πορεία της αγοράς. Με το Trading Report ενημερώνεστε κάθε πρωί για το πως θα πάει η αγορά. Με τον Crypto Advanced Trading Algorithm μπορείτε να έχετε το κατάλληλο εργαλείο για να πάρετε τις αποφάσεις σας.

Εντός της πλατφόρμας θα βρείτε όλο το προνομιακό περιεχόμενο που περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να αυξήσετε το κεφάλαιο σας. Σας ενημερώνουμε για συγκεκριμένα Ψηφιακά Νομίσματα, σας συστήνουμε Initial Coin Offerings και σημαντικές πηγές ενημέρωσης.

Τις καθημερινές μην χάσετε την εκπομπή μας όπου αναλύουμε την επικαιρότητα.

Μην χάσετε την μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε την τεχνογνωσία που σας λείπει προκειμένου να μπείτε στον κόσμο των ψηφιακών νομισμάτων.

Μπείτε στην πλατφόρμα μας εδώ.

Μπείτε στο Group μας στο Facebook.

Ακολουθείστε την Σελίδα μας στο Facebook.

Εγγραφείτε στο Κανάλι μας στο Youtube.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο support@cryptoadvancedpro.com

Αποποίηση Ευθυνών

Η Επένδυση σας αποτελεί δική σας ευθύνη

Αποποιούμαστε οποιαδήποτε νομική ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά ως αποτέλεσμα του ενημερωτικού περιεχομένου που λαμβάνετε.  Είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε πως η δική σας χρήση της πληροφορίας που λαμβάνετε από την ομάδα Crypto Advanced πραγματοποιείται με δικό σας ρίσκο.

Πληροφορίες χωρίς συμβουλές ή συστάσεις για αγορές

Οι δημοσιεύσεις δεν προσφέρουν συμβουλές επένδυσης και καμία από αυτές τις δημοσιεύσεις δεν πρέπει να εκλαμβάνονται από εσάς ως συμβουλές επένδυσης. Οι δημοσιεύσεις μας, σας παρέχουν πληροφορίες και εκπαίδευση για επενδυτές  που λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις χωρίς συμβουλές.

Οι πληροφορίες που σας προσφέρονται από τις δημοσιεύσεις μας δεν είναι και δεν θα έπρεπε να εκλαμβάνονται ως οποιαδήποτε σύσταση αγοράς ή πώλησης χρεογράφων. Οι δημοσιεύσεις δεν αποτελούν σύσταση ή συμβουλή για οποιαδήποτε στρατηγική επένδυσης.