Despoina Tsirogianni

Crash, recession, ρευστοποίηση, φόβος, κατάθλιψη, μόνο μερικές λέξεις οι οποίες είναι συνώνυμες με παγερές αναμνήσεις από ‘’κόκκινες’’ ημέρες που έγραψαν ιστορία στο χώρο των χρηματοοικονομικών και των επενδύσεων. Μήπως σας μοιάζει οικεία η όλη κατάσταση;

Είτε είστε παλιός είτε νέος, έμπειρος ή άπειρος στο χώρο, σίγουρα θα έχετε βιώσει ή έστω ακούσει για κάποιο market crash. Για τους συμμετέχοντες στην αγορά αναμφισβήτητα μία τέτοια κατάσταση χρήζει επιδεξιότητας, τεχνογνωσίας καθώς και ατσάλινα νεύρα! Σημάνει το τέλος ή είναι μια μπόρα που θα κοπάσει, απόλυτη καταστροφή ή χρυσή ευκαιρία; Πως μπορεί να επιβιώσει ένας επενδυτής σε μία τέτοια κατάσταση, υπάρχει  the day after tomorrow και αν ναι, πως μοιάζει;

Αναφερόμαστε στην πολυπόθητη ανάκαμψη των τιμών πίσω στην κανονικότητα. Όσοι είναι λάτρεις της τεχνικής ανάλυσης μπορούν να εκτιμήσουν τη σπουδαιότητα των ακόλουθων γραφημάτων καθώς είναι μια ευκαιρία για τους νέους στον χώρο των επενδύσεων να ακονίσουν τις γνώσεις τους.

Αυτά τα γραφήματα είναι ένα μέτρο της οικονομικής απόδοσης με την πάροδο του χρόνου. Οι οικονομολόγοι χρησιμοποιούν το σχήμα του γραφήματος ως συντομογραφία για να περιγράψουν τη διαδικασία ανάκαμψης μετά από μια κρίση όπως μια ύφεση, μια οικονομική κρίση ή ένα εξωτερικό σοκ όπως o covid-19.

«Οι άνθρωποι έχουν πολύ μεγάλο συμφέρον να δουν πώς μεγαλώνουμε», λέει ο Todd Lowenstein, Equity Strategy Executive της The Private Bank στην Union Bank. «Ποιος είναι ο ρυθμός ανάπτυξης; Διανέμεται ευρέως, όπου συμμετέχουν όλοι; ” Αυτή η ανάπτυξη θα επηρεάσει τις πολιτικές αποφάσεις και τις επενδυτικές αποφάσεις σε κάθε επίπεδο της οικονομίας.

Φυσικά, οι οικονομολόγοι δεν συμφωνούν πάντα σχετικά με το πώς φαίνεται η διαδικασία ανάκαμψης και οι προβλέψεις για την έκβαση της τρέχουσας κρίσης ξεκινούν το εύρος από την υπόθεση bull έως την υπόθεση bear.

Ας δούμε πως μοιάζουν οι πιο γνωστοί σχηματισμοί ανάκαμψης :

VShaped Recovery

Η ανάκαμψη σε σχήμα V είναι ένας τύπος οικονομικής ύφεσης και ανάκαμψης που μοιάζει με σχήμα “V” στα chart. Συγκεκριμένα, μια ανάκαμψη σε σχήμα V αντιπροσωπεύει το σχήμα ενός διαγράμματος οικονομικών μέτρων που δημιουργούν οι οικονομολόγοι κατά την εξέταση ύφεσης και ανάκαμψης. Η ανάκτηση σχήματος V περιλαμβάνει μια απότομη άνοδο πίσω στην προηγούμενη κορυφή μετά από μια απότομη πτώση των τιμών.

 • Η ανάκαμψη σε σχήμα V χαρακτηρίζεται από μια γρήγορη και διαρκή ανάκαμψη στα μέτρα οικονομικής απόδοσης μετά από μια απότομη οικονομική πτώση.
 • Λόγω της ταχύτητας της οικονομικής προσαρμογής και της ανάκαμψης των μακροοικονομικών επιδόσεων, η ανάκαμψη σε σχήμα V είναι το καλύτερο σενάριο λόγω της ύφεσης.
 • Οι ανακτήσεις που ακολούθησαν την ύφεση του 1920-21 και του 1953 στις ΗΠΑ είναι παραδείγματα ανάκτησης σχήματος V.

 

U-Shaped Recovery

Η ανάκαμψη σε σχήμα U είναι ένας τύπος οικονομικής ύφεσης και ανάκαμψης που μοιάζει με σχήμα U όταν γράφεται. Η ανάκαμψη σε σχήμα U αντιπροσωπεύει το σχήμα του διαγράμματος ορισμένων οικονομικών μέτρων, όπως η απασχόληση, το ΑΕΠ και η βιομηχανική παραγωγή. Αυτό το σχήμα εμφανίζεται όταν η οικονομία βιώνει μια απότομη πτώση σε αυτές τις μετρήσεις χωρίς μια σαφώς καθορισμένη καμπύλη, αλλά αντ ‘αυτού μια περίοδο στασιμότητας που ακολουθείται από μια σχετικά υγιή άνοδο πίσω στην προηγούμενη κορυφή. Η ανάκαμψη σε σχήμα U είναι παρόμοια με την ανάκαμψη σε σχήμα V, εκτός από το ότι η οικονομία περνά περισσότερο χρόνο για να υποχωρήσει στο κάτω μέρος της ύφεσης παρά να ανακάμψει αμέσως.

 • Η ανάκαμψη σε σχήμα U ονομάζεται έτσι επειδή τα μεγάλα μέτρα οικονομικής απόδοσης παίρνουν τη μορφή του γράμματος «U» κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων.
 • Οι ανακτήσεις σε σχήμα U πραγματοποιούνται όταν συμβαίνει ύφεση και η οικονομία δεν ανακάμπτει αμέσως, αλλά πέφτει κατά μήκος του πυθμένα για μερικά τρίμηνα.
 • Παραδείγματα ανάκαμψης σε σχήμα U είναι η ύφεση Nixon 1973-75 και η ύφεση 1990-91 μετά την κρίση S&L.

 

W-Shaped Recovery

Η ανάκαμψη σε σχήμα W αναφέρεται σε έναν οικονομικό κύκλο ύφεσης και ανάκαμψης που μοιάζει με το γράμμα W στο γράφημα. Η ανάκαμψη σε σχήμα W αντιπροσωπεύει το σχήμα του διαγράμματος ορισμένων οικονομικών μέτρων όπως η απασχόληση, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν (ΑΕΠ), η βιομηχανική παραγωγή και άλλα.

Η ανάκαμψη σε σχήμα W συνεπάγεται απότομη πτώση αυτών των μετρήσεων ακολουθούμενη από μια απότομη άνοδο προς τα πάνω, ακολουθούμενη και πάλι από μια απότομη πτώση και τελειώνει με μια άλλη απότομη άνοδο. Το μεσαίο τμήμα του W μπορεί να αντιπροσωπεύει ένα bearish σημαντικό ράλι ή μια ανάκαμψη που καταπνίχθηκε από μια επιπλέον οικονομική κρίση.

 • Η ανάκαμψη σε σχήμα W είναι όταν μια οικονομία περνά από μια ύφεση σε ανάκαμψη και στη συνέχεια μετατρέπεται αμέσως σε άλλη ύφεση.
 • Όταν χαρτογραφούνται, σημαντικοί δείκτες οικονομικής απόδοσης σχηματίζουν το σχήμα ενός γράμματος “W” κατά τη διάρκεια μιας ύφεσης σε σχήμα W.
 • Η ύφεση σε σχήμα W μπορεί να είναι ιδιαίτερα επώδυνη επειδή η σύντομη ανάκαμψη που συμβαίνει μπορεί να εξαπατήσει τους επενδυτές να επιστρέψουν πολύ νωρίς.

 

L-Shaped Recovery

Η ανάκαμψη σε σχήμα L είναι ένας τύπος ανάκαμψης που χαρακτηρίζεται από αργό ρυθμό ανάκαμψης, με συνεχή ανεργία και στάσιμη οικονομική ανάπτυξη. Η ανάκαμψη σε σχήμα L συμβαίνει μετά από μια οικονομική ύφεση που χαρακτηρίζεται από μια περισσότερο ή λιγότερο απότομη πτώση στην οικονομία, αλλά χωρίς αντίστοιχη απότομη ανάκαμψη. Όταν απεικονίζονται ως γράφημα γραμμών, τα γραφήματα με μεγάλη οικονομική απόδοση ενδέχεται να μοιάζουν οπτικά με το σχήμα του γράμματος «L» κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Όταν αναφέρονται σε ύφεση και τις περιόδους ανάκαμψης που ακολουθούν, οι οικονομολόγοι αναφέρονται συχνά στο γενικό σχήμα που εμφανίζεται κατά τη χάραξη σχετικών μέτρων οικονομικής υγείας. Για παράδειγμα, τα ποσοστά απασχόλησης, το ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και η βιομηχανική παραγωγή αποτελούν ενδείξεις της τρέχουσας κατάστασης της οικονομίας. Σε μια ανάκαμψη σε σχήμα L, υπάρχει μια απότομη πτώση που προκαλείται από την πτώση της οικονομικής ανάπτυξης ακολουθούμενη από μια πιο ρηχή ανοδική κλίση που δείχνει μια μακρά περίοδο στάσιμης ανάπτυξης. Σε μια ύφεση σε σχήμα L, η ανάκαμψη μπορεί μερικές φορές να διαρκέσει αρκετά χρόνια.

 • Μια ανάκαμψη σε σχήμα L είναι όταν, μετά από μια απότομη ύφεση, η οικονομία βιώνει έναν αργό ρυθμό ανάκαμψης, που μοιάζει με το σχήμα του γράμματος “L” όταν χαρτογραφείται ως γράφημα γραμμής.
 • Οι ανακτήσεις σε σχήμα L χαρακτηρίζονται από την επίμονα υψηλή ανεργία, την αργή απόδοση της επενδυτικής δραστηριότητας των επιχειρήσεων και τον αργό ρυθμό ανάπτυξης της οικονομικής παραγωγής και σχετίζονται με μερικά από τα χειρότερα οικονομικά επεισόδια στην ιστορία.
 • Ένα κοινό νήμα στις ανακτήσεις σε σχήμα L είναι η τεράστια απάντηση της δημοσιονομικής και νομισματικής πολιτικής στην προηγούμενη ύφεση, η οποία μπορεί να επιβραδύνει τη διαδικασία ανάκαμψης της οικονομίας.

Κλείνοντας, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως ‘’ό,τι κατεβαίνει, ανεβαίνει’’ με γρήγορο ή πιο αργό ρυθμό. Είτε είστε επενδυτής, είτε κερδοσκόπος σας ενδιαφέρει η ανάπτυξη και πότε θα έρθει για ευνόητους λόγους. Μια οικονομία που αναπτύσσεται, μια αγορά (πχ stock, crypto market) ή ένα μεμονωμένο περιουσιακό στοιχείο (πχ χρυσός) αυτόματα μεταβάλλεται σε πόλο έλξης για το αγοραστικό κοινό. Θα μπορούσαμε να ορίσουμε αυτή την κατάσταση ως μία αλυσιδωτή αντίδραση :

Υγιής αγορά=Εμπιστοσύνη=Επένδυση=Άνοδος

Τι καλύτερο από το να συμμετάσχετε σε market που τείνει να είναι (up)trending;

Αποποίηση Ευθυνών

Η Επένδυση σας αποτελεί δική σας ευθύνη

Αποποιούμαστε οποιαδήποτε νομική ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά ως αποτέλεσμα του ενημερωτικού περιεχομένου που λαμβάνετε.  Είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε πως η δική σας χρήση της πληροφορίας που λαμβάνετε από την ομάδα Crypto Advanced πραγματοποιείται με δικό σας ρίσκο.

Πληροφορίες χωρίς συμβουλές ή συστάσεις για αγορές

Οι δημοσιεύσεις δεν προσφέρουν συμβουλές επένδυσης και καμία από αυτές τις δημοσιεύσεις δεν πρέπει να εκλαμβάνονται από εσάς ως συμβουλές επένδυσης. Οι δημοσιεύσεις μας, σας παρέχουν πληροφορίες και εκπαίδευση για επενδυτές  που λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις χωρίς συμβουλές.

Οι πληροφορίες που σας προσφέρονται από τις δημοσιεύσεις μας δεν είναι και δεν θα έπρεπε να εκλαμβάνονται ως οποιαδήποτε σύσταση αγοράς ή πώλησης χρεογράφων. Οι δημοσιεύσεις δεν αποτελούν σύσταση ή συμβουλή για οποιαδήποτε στρατηγική επένδυσης.