Despoina Tsirogianni

DeFi Flash Loans: Το επόμενο μεγάλο γεγονός;

Τα blockchains και τα προϊόντα τους έχουν αναμφίβολα βρεθεί στο επίκεντρο πολλών αντιπαραθέσεων όλα αυτά τα χρόνια. Δεν υπάρχει ουσιαστικά κανένα άτομο με πρόσβαση στο διαδίκτυο που δεν έχει ακούσει ποτέ για το Bitcoin και το Ethereum, αλλά αυτό που τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης αποτυγχάνουν να απεικονίσουν, είναι ότι αυτά τα νομίσματα δεν είναι τίποτα περισσότερο από την κορυφή του παγόβουνου – ένα παγόβουνο γεμάτο με πρωτοποριακές καινοτομίες με τη δύναμη να φέρει επανάσταση σε ολόκληρες βιομηχανίες.

Ένα τέτοιο πεδίο είναι το DeFi. Το DeFi σημαίνει Αποκεντρωμένη Χρηματοδότηση — Ένας συναρπαστικός τομέας εφαρμογών blockchain που στοχεύει στην αποκέντρωση των χρηματοπιστωτικών μέσων και εργαλείων που κυμαίνονται από την ανταλλαγή νομισμάτων έως τον δανεισμό. Στην πραγματικότητα, από τις αρχές του 2020, η συνολική αξία που είναι κλειδωμένη σε έργα DeFi έχει δει μια αύξηση 50 φορές, που σήμερα αξίζει περίπου 100 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτό το άρθρο θα χρησιμεύσει ως ο πλήρης οδηγός για την κατανόηση των Flash Loans – ένα από τα πιο κερδοφόρα προϊόντα του DeFi – ενώ περιγράφει τρόπους για να κερδίσετε χρήματα χρησιμοποιώντας τα και εξερευνώντας παραδείγματα πραγματικής ζωής.

Flash Loans

Με απλά λόγια, τα Flash Loans είναι Ακάλυπτα Δάνεια – δάνεια που δεν απαιτούν εγγυήσεις  και καμία εξουσιοδότηση με βάση παράγοντες όπως η πιστωτική βαθμολογία, οι περιπτώσεις χρήσης κ.λπ. Με άλλα λόγια, ο καθένας μπορεί να πάρει ένα δάνειο 10.000.000 δολαρίων χωρίς να του γίνουν ερωτήσεις. Μια τέτοια δήλωση εγείρει αναμφισβήτητα ορισμένες κόκκινες σημαίες. “Πώς ξέρει ο δανειστής ότι δεν θα πάρω απλά τα χρήματα και δεν θα τα ξεπληρώσω ποτέ;” μπορείτε να ρωτήσετε. Η απάντηση είναι απλή: Οι δανειολήπτες πρέπει να αποπληρώσουν τα κεφάλαια στην ίδια συναλλαγή όπου δανείστηκαν.

Αυτό μπορεί να ακούγεται αδύνατο, καθώς στην παραδοσιακή χρηματοδότηση μια συναλλαγή θα θεωρούνταν ενιαία πράξη όταν, για παράδειγμα, το πρόσωπο Α μεταφέρει ένα ποσό στο πρόσωπο Β. Στο DeFi όμως, και συγκεκριμένα στην ανάπτυξη smart contracts , η σημασία των λέξεων αλλάζει εντελώς.

Μια συναλλαγή θεωρείται μια σειρά πράξεων που πραγματοποιούνται από κοινού. Στην περίπτωση ενός Flash Loan μια βασική συναλλαγή θα ήταν η ακόλουθη:

  1. Δανειστείτε ένα Flash Loan10.000 ETH
  2. Ανταλλάξτε το ETH για κάποιο DAI στο ανταλλακτήριο Α
  3. Ανταλλάξτε το DAI για κάποιο ETH στο χρηματιστήριο Β
  4. Επιστροφή του δανείου +τέλη (φόροι)

Φυσικά, ολόκληρος αυτός ο αγωγός λειτουργιών μπορεί να προγραμματιστεί από τον χρήστη για να εκτελέσει οποιαδήποτε καθήκοντα της επιλογής του (περισσότερα για αυτό σε λίγο). Το κύριο συμπέρασμα είναι ότι όποια στρατηγική θέλει να χρησιμοποιήσει ο δανειολήπτης, πρέπει να γίνει στην ίδια συναλλαγή όπου τα κεφάλαια δανείζονται και αποπληρώνονται.

Οι χρήστες μπορούν έτσι να δανειστούν νομίσματα αξίας εκατομμυρίων δολαρίων χωρίς να απαιτείται να έχουν ρευστότητα πριν από τη λήψη του δανείου(πρέπει να σημειωθεί ότι παρόμοια με οποιαδήποτε συναλλαγή στο Blockchain, ο χρήστης υποχρεούται να πληρώσει τα Gas Fees της συναλλαγής).

Περιπτώσεις χρήσης Flash Loan

Αλλά ποιες είναι οι περιπτώσεις χρήσης ενός Flash Loan;

“Αν πρέπει να ξεπληρώσω τα χρήματα μόλις τα δανειστώ, πώς μπορώ να βγάλω χρήματα;” μπορείτε να ρωτήσετε. Η απάντηση είναι ότι οι περιπτώσεις χρήσης είναι απεριόριστες. Ωστόσο, στο πλαίσιο αυτού του άρθρου, θα διερευνηθούν τα τρία πιο συνηθισμένα.

Arbitrage.

To arbitrage αποτελείται από μία από τις πιο ευρείες και κοινές τεχνικές όπου τα Flash Loans χρησιμοποιούνται για την απόδοση κερδοφόρων αποτελεσμάτων. Ομοίως με το παραδοσιακό arbitrage ο στόχος είναι ο εντοπισμός και η «εκμετάλλευση» ασυνεπειών στις τιμές των token μεταξύ των ανταλλακτηρίων. Για καλύτερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα Flash Loans στο πλαίσιο του arbitrage, πρέπει να διερευνηθεί το ακόλουθο υποθετικό σενάριο (παράδειγμα με το Eth στα 2000, για ευκολία στις πράξεις):

* Η συναλλαγματική ισοτιμία για ETH/DAI στο Χρηματιστήριο Α είναι 1/2000

* Η συναλλαγματική ισοτιμία για ETH/DAI στο Χρηματιστήριο Β είναι 1/2010

Βήμα 1: Δανεισμός 1.000 ETH από το Χρηματιστήριο Α (αξίας 2.000.000 DAI)

Βήμα 2: Ανταλλάξτε τα 1.000 ETH με 2.010.000 DAI στο Χρηματιστήριο Β

Βήμα 3: Ανταλλάξτε τα 2.010.000 DAI με 1.005 ETH στο Χρηματιστήριο Α

Βήμα 4: Επιστροφή του αρχικού δανείου με το 1.000 ETH, διατηρώντας το 5 ETH ως κέρδος

Αν και το παραπάνω σενάριο θα αποφέρει κέρδος 10.000 δολαρίων χωρίς να χρειάζεται να παρέχετε δική σας ρευστότητα, είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι τα συναλλαγματικά τέλη δεν είχαν λογιστικό λογαριασμό. Η άλλη σημαντική πτυχή των στρατηγικών που βασίζονται στo arbitrage είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένα σύστημα για τον εντοπισμό αυτών των ευκαιριών, καθώς είναι σπάνιες και με μικρά χρονικά ‘’παράθυρα’’.

Collateral Swaps

Το Collateral Swapping είναι μια άλλη πιθανή στρατηγική που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι δανειολήπτες για να επωφεληθούν από τα Flash Loans. Ουσιαστικά, οι υπάρχουσες θέσεις εγγύησης  μπορούν να αντικατασταθούν από το δανεισμένο περιουσιακό στοιχείο του Flash Loan, παρά το γεγονός ότι ο δανειολήπτης δεν είναι σε θέση να επιστρέψει τα κεφάλαια. Στην υποθετική περίπτωση όπου ένας δανειολήπτης παρέχει εξασφαλίσεις στο Αποκεντρωμένο Χρηματιστήριο Α χρησιμοποιώντας το token X, αλλά παρατηρούν μείωση της τιμής του token X, ένα Flash Loan σε άλλο token Y θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την ανταλλαγή της εξασφάλισης και την αποφυγή εκκαθάρισης.

Χαμηλά τέλη συναλλαγής

Όπως περιγράφεται παραπάνω, ένα εγγενές χαρακτηριστικό ενός Flash Loan

είναι ότι όλες οι πράξεις εκτελούνται στο πλαίσιο της ίδιας συναλλαγής. Σε blockchains όπως το Ethereum όπου τα τέλη συναλλαγής είναι εξαιρετικά υψηλά και τα gas για μια συναλλαγή μπορεί να φτάσει εκατοντάδες δολάρια, η δυνατότητα συμπύκνωσης διαφορετικών ενεργειών σε μια βελτιστοποιημένη συναλλαγή μπορεί να εξοικονομήσει εκατοντάδες αν όχι χιλιάδες δολάρια σε τέλη.

Το περιστατικό bZx

Όπως και με τα περισσότερα πράγματα, τα Flash Loans μπορούν να χρησιμοποιηθούν για κακόβουλους σκοπούς. Η μόνη διαφορά εδώ είναι ότι με τα Defi token να μην θεωρούνται καταχωρημένοι τίτλοι, οι έξυπνοι και με μεγάλη γνώση έμποροι είναι σε θέση να εκμεταλλευτούν διαφορετικά έργα και να ανταμειφθούν γενναιόδωρα στη διαδικασία. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας τέτοιας «ευφυούς επίθεσης» ήταν το «περιστατικό bZx» που έλαβε χώρα νωρίτερα αυτό το Φεβρουάριο — μια επίθεση που απέφερε κέρδη εκατομμυρίων δολαρίων. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης, 7.500 ETH δανείστηκαν σε bZx, ανταλλάσσοντάς τα με SUSD, αντλώντας έτσι την τιμή. Ο αυξημένος όγκος έκανε την τιμή της SUSD σχεδόν τριπλάσια, ξεπερνώντας κατά πολύ την αγοραία αξία της που ορίστηκε σε 1 $.

Με την bZx να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τα δεδομένα τιμολόγησης της Kyber ( αποκεντρωμένο δίκτυο), ο επιτιθέμενος αποφάσισε να θέσει το SUSD ως εγγύηση για ένα δάνειο που πήρε στην bZx – ένα δάνειο που λόγω της τεχνητά δημιουργημένης αύξησης της τιμής επέτρεψε στον εισβολέα να λάβει 2.000 περισσότερα ETH από ό, τι θα λάμβαναν κανονικά με το ίδιο ποσό εξασφαλίσεων SUSD.

Αφού αποζημίωσε την αξία του αρχικού δανείου flash, ο επιτιθέμενος αρνήθηκε να επιστρέψει το δεύτερο δάνειο, αναγκάζοντας την bZx να ρευστοποιήσει τις εξασφαλίσεις του, αφήνοντάς τες με κέρδος 2.378 ETH (4.750.601,94 δολάρια τη στιγμή της σύνταξης αυτού του άρθρου). Δεν είναι άσχημα, έτσι δεν είναι;

Συμπέρασμα

Εν κατακλείδι, τα Flash Loans είναι εκπληκτικά χρηματοπιστωτικά μέσα που απλά αναδεικνύουν τη δύναμη του DeFi και την καινοτομία που φέρνουν στον χρηματοπιστωτικό κόσμο.

Ταυτόχρονα, είναι προφανές ότι υπάρχουν επίσης ορισμένες ευκαιρίες για τους εμπόρους λιανικής που έχουν τώρα την εξουσία να εμπορεύονται εκατομμύρια δολάρια, εκδημοκρατίζοντας περαιτέρω τον χρηματοπιστωτικό κόσμο. Αν και, όπως αποδεικνύεται από την επίθεση bZx, υπάρχουν ελαττώματα στα συστήματα, αυτά τα ίδια ελαττώματα μπορούν να επιτρέψουν στους χρήστες να τα “εκμεταλλευτούν” νόμιμα και να κάνουν αδιανόητα κέρδη στη διαδικασία.

Σε κάθε περίπτωση, αυτές οι ευκαιρίες είναι σπάνιες και συχνά συνοδεύονται από ακραίο κίνδυνο (ότι στις περισσότερες περιπτώσεις δεν αξίζει τον κόπο). Με τα Flash Loans να μην είναι τίποτα περισσότερο από ένα εργαλείο, εναπόκειται στο άτομο να αξιολογήσει και να αποφασίσει αν μια πιθανή ευκαιρία για κέρδος αξίζει τον κόπο σε σύγκριση με τον εμπλεκόμενο κίνδυνο.

Αποποίηση Ευθυνών

Η Επένδυση σας αποτελεί δική σας ευθύνη

Αποποιούμαστε οποιαδήποτε νομική ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά ως αποτέλεσμα του ενημερωτικού περιεχομένου που λαμβάνετε.  Είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε πως η δική σας χρήση της πληροφορίας που λαμβάνετε από την ομάδα Crypto Advanced πραγματοποιείται με δικό σας ρίσκο.

Πληροφορίες χωρίς συμβουλές ή συστάσεις για αγορές

Οι δημοσιεύσεις δεν προσφέρουν συμβουλές επένδυσης και καμία από αυτές τις δημοσιεύσεις δεν πρέπει να εκλαμβάνονται από εσάς ως συμβουλές επένδυσης. Οι δημοσιεύσεις μας, σας παρέχουν πληροφορίες και εκπαίδευση για επενδυτές  που λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις χωρίς συμβουλές.

Οι πληροφορίες που σας προσφέρονται από τις δημοσιεύσεις μας δεν είναι και δεν θα έπρεπε να εκλαμβάνονται ως οποιαδήποτε σύσταση αγοράς ή πώλησης χρεογράφων. Οι δημοσιεύσεις δεν αποτελούν σύσταση ή συμβουλή για οποιαδήποτε στρατηγική επένδυσης.