Despoina Tsirogianni

Bitcoin Outlook

Bitcoin Outlook. Ακολουθεί on-chain analysis για το Bitcoin. Αναμφίβολα η επιθετική πτώση της τιμής του Bitcoin έχει αυξήσει τον όγκο συναλλαγών καθώς και το dominance του στην αγορά το οποίο είναι 44.6% τη στιγμή της σύνταξης του άρθρου. Όπως δήλωσε και ο CEO της Binance, Changpeng Zhao οι επόμενοι 8 μήνες θα είναι έντονοι γεμάτοι από High market volatility. Και δεν κλίνει προς το Bullish σενάριο, τουλάχιστον medium-term. Επίσης όσον αφορά το κομμάτι της Binance, είναι η μόνη crypto εταιρεία η οποία συνεχίζει να καινοτομεί αυξάνοντας το ανθρώπινο δυναμικό της σε αντίθεση με ανταγωνιστές της που έχουν παγώσει τις προσλήψεις ή απολύουν προσωπικό.

Αμερική 

Με τον πληθωρισμό στις ΗΠΑ για τον Μάιο να ανακοινώνεται στο 8,6%, οι φωνές ότι οι πληθωρικές πιέσεις θα αρχίσουν σιγά-σιγά να υποχωρούν, είναι εμφανώς περιορισμένες. Η τιμή αυτή είναι πολύ πάνω από το 8,3% του προηγούμενου μήνα και πάνω από τις εκτιμήσεις της αγοράς. Υπό αυτή την έννοια, η συνεδρίαση της Fed για τα επιτόκια και τη νομισματική πολιτική την επόμενη Τετάρτη παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον

Τούτου λεχθέντος, απόψε η επιτροπή FOMC θα μπορούσε ακόμα να επιλέξει 50 bps, αν και πιστεύουμε ότι 75 bps. είναι πολύ πιο πιθανό. Σε περίπτωση που η FOMC αυξηθεί μόνο κατά 50 bps., πιστεύουμε ότι θα σηματοδοτήσει πιο επιθετική σύσφιξη μέσω της συνέντευξης Τύπου του Προέδρου Πάουελ μετά τη συνεδρίαση ή/ και μιας σημαντικής μετατόπισης υψηλότερης στo λεγόμενο “dot plot”.

Αναζητούμε επίσης μια ουσιαστική ανοδική αλλαγή στο λεγόμενο “dot plot”, η οποία θα υποδήλωνε ότι οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της Fed πιστεύουν ότι ακόμη περισσότερη νομισματική σύσφιξη είναι κατάλληλη τα επόμενα τρίμηνα.

Αναμένουμε το dot plot θα μετατοπιστεί στο 3,375% στο τέλος του έτους και στο 4,125% στο τέλος του επόμενου έτους.

Αναμένουμε επίσης ότι η FOMC θα αυξήσει την πρόβλεψή της για τον πληθωρισμό για το 2022, ενώ παράλληλα θα μειώσει την πρόβλεψή της για την αύξηση του ΑΕΠ για το τρέχον έτος.

Επιστρεφοντας πίσω στο Bitcoin, ακολουθούν ενδιαφέρον δείκτες που θα μας βοηθήσουν να εκτιμήσουμε την κατάσταση.

Δραστηριότητα

Εκροή και εισροή Bitcoin από και προς τα exchanges.

Η 30d αλλαγή της προσφοράς που διακρατείται σε exchange wallets.

Υπάρχει έντονη πώληση το τελευταίο χρονικό διάστημα.

Circulating supply in loss σε άνοδο (δηλαδή το ποσό των coins των οποίων η τιμή κατά την τελευταία τους μετακίνηση ήταν υψηλότερη από την τρέχουσα τιμή).

Το ποσοστό των long liquidations δηλαδή long liquidations / (long liquidations + short liquidations). 50% σημαίνει ότι έχουν υπάρξει ισάριθμες long και short εκκαθαρίσεις. Οι τιμές άνω του 50% υποδεικνύουν περισσότερα longs που έχουν εκκαθαριστεί, τιμές κάτω από 50% περισσότερα shorts.

To Net Unrealized Profit/Loss (NUPL) είναι ένα εργαλείο συναισθηματικής ανάλυσης των επενδυτών το οποίο υπολογίζει κάθε φορά που ένα bitcoin κινείται στο blockchain, η αγοραία αξία του πραγματοποιείται. Ο ιδιοκτήτης γνώριζε την αξία του και επιβεβαίωσε τον έλεγχό του σε αυτό στο σημείο της κίνησης. Δεν έχει σημασία αν η συναλλαγή αντιπροσωπεύει τον ιδιοκτήτη που στέλνει τα νομίσματα σε κάποιον άλλο (πώληση ή δώρο) ή αν πρόκειται για πράξη αυτοδιαχείρισης.

Αν εκτιμήσουμε κάθε νόμισμα την τελευταία φορά που κινήθηκε και συγκεντρώσουμε αυτές τις τιμές, φτάνουμε στην “Πραγματοποιηθείσα Κεφαλαιοποίηση”(“Realized Capitalization”). Αφαιρώντας το Realized Cap από το Market Cap, υπολογίζεται το Unrealized Profit/Loss (P&L).

Όταν ένα υψηλό ποσοστό του ανώτατου ορίου αγοράς του Bitcoin αποτελείται από μη πραγματοποιηθέντα κέρδη, μπορεί να ερμηνευθεί ότι οι επενδυτές είναι άπληστοι. Ο λόγος μειώνεται καθώς οι τιμές μειώνονται και οι επενδυτές πιθανότατα γίνονται πιο φοβισμένοι. Όταν τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη μετατραπούν σε μη πραγματοποιηθείτες απώλειες, μπαίνουμε στη φάση της συνθηκολόγησης και της απάθειας.

Το ΝUPL του Bitcoin πλέον κινείται στη ζώνη Capitulation (συνθηκολόγηση).

To Accumulation Trend Score είναι ένας δείκτης που αντικατοπτρίζει το σχετικό μέγεθος των οντοτήτων που συσσωρεύουν ενεργά κέρματα στην αλυσίδα όσον αφορά τις συμμετοχές τους σε BTC. Μια βαθμολογία τάσης συσσώρευσης πιο κοντά στο 1 υποδεικνύει ότι συνολικά, συσσωρεύονται μεγαλύτερες οντότητες (ή ένα μεγάλο μέρος του δικτύου) και μια τιμή πιο κοντά στο 0 υποδεικνύει ότι διανέμουν ή δεν συσσωρεύονται. Αυτό παρέχει πληροφορίες σχετικά με το μέγεθος ισορροπίας των συμμετεχόντων στην αγορά και τη συμπεριφορά συσσώρευσης τον τελευταίο μήνα. To Bitcoin έχει βαθμολογία τάσης συσσώρευσης κοντά στο 1.

Ενέργεια και Miners

Ο μέσος εκτιμώμενος αριθμός hashes ανά δευτερόλεπτο που παράγονται από τους ανθρακωρύχους στο δίκτυο. Πτώσεις στο δείκτη έχουν συσχετιστεί με πτώση της τιμής. Μέχρι στιγμής το Hash Rate βρίσκεται κοντά σε ιστορικά υψηλά.

To Hash Ribbon είναι ένας δείκτης αγοράTς που υποθέτει ότι το Bitcoin τείνει να φτάσει στον πάτο όταν οι ανθρακωρύχοι συνθηκολογούν, δηλαδή όταν το Bitcoin γίνεται πολύ ακριβό για εξόρυξη σε σχέση με το κόστος εξόρυξης. To Hash Ribbon δείχνει ότι η χειρότερη συνθηκολόγηση των miners έχει τελειώσει όταν η 30d MA του ρυθμού κατακερασμού διασχίζει πάνω από το 60d MA (μετάβαση από ανοιχτό κόκκινο σε σκούρες κόκκινες περιοχές). Οι φορές που συμβαίνει αυτό και η δυναμική των τιμών αλλάζει από αρνητική σε θετική έχουν δείξει ότι είναι καλές ευκαιρίες αγοράς (μετάβαση από σκούρο κόκκινο σε λευκό).

To Bitcoin εμφανίζει πλέον μετά από μήνες τις πρώτες κόκκινες περιοχές.

Παρατηρώντας την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και την καθημερινή έκδοση bitcoin, που παρέχεται από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, μπορούμε να μάθουμε το μέσο κόστος εξόρυξης του bitcoin. Όταν το κόστος εξόρυξης είναι χαμηλότερο από την αγοραία αξία του bitcoin, περισσότεροι ανθρακωρύχοι θα ενταχθούν. Όταν το κόστος εξόρυξης είναι υψηλότερο από τα έσοδα των ανθρακωρύχων, ο αριθμός των ανθρακωρύχων θα μειωθεί.

Δείκτες Low

To MVRV Z-Score χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση του πότε το Bitcoin είναι υπερ/υποτιμημένο σε σχέση με την “εύλογη αξία” του. Όταν η αγοραία αξία είναι σημαντικά υψηλότερη από την πραγματοποιηθείσα αξία, έχει ιστορικά υποδειχθεί μια κορυφή της αγοράς (κόκκινη ζώνη), ενώ το αντίθετο έχει δείξει βυθούς της αγοράς (πράσινη ζώνη). Τεχνικά, το  MVRV Z-Score βρίσκεται σε Buy Zone.

Το Puell Multiple υπολογίζεται διαιρώντας την ημερήσια αξία έκδοσης των bitcoins (σε USD) με τον κινητό μέσο όρο των 365 ημερών της ημερήσιας αξίας έκδοσης. Τεχνικά λειτουργεί ως δείκτης εύρεσης low σύμφωνα με την πράσινη support zone.

To Bitcoin μόλις έφτασε σε αυτή τη ζώνη χωρίς να σημαίνει πως αναμένουμε άμεσο rebound της τιμής.

Σύνοψη
Οι αγορές θα αντιδράσουν ανάλογα με το ποσό θα αυξηθούν τα επιτόκια. Το Bitcoin short-term και medium-term έχει bearish εικόνα καθώς μικρές relief ανόδοι είναι πιθανόν να συμβούν.Σαφώς υπάρχουν και δείκτες που προμηνύουν αγοραστική ευκαιρία, το καλύτερο θα ήταν να εξετάσουμε σφαιρικά την κατάσταση ξεκινώντας από την πραγματική οικονομία η οποία επιρρεάζει τη ζωή των ανθρώπων που συμμετέχουν σε όλες τις αγορές. Θέλοντας να είμαι αντικειμενική η παρούσα χρονική περίοδος είναι μια πρόκληση για όλους μας, όπως και για τις αγορές, αλλά ας κάνουμε ένα βήμα πίσω να εξετάσουμε τη μεγάλη εικόνα. Μην ξεχνάμε ότι το 2021 ήταν η χρονιά (19 Οκτωβρίου) όπου το Bitcoin έκανε το ντεμπούτο του στο κλασσικό χρηματοπιστωτικό σύστημα με την πρώτη καταχώρηση Bitcoin ETF(BITO) στο CME, το οποίο σημαίνει ότι το Bitcoin αρχίζει να υιοθετείται από τους επενδυτές ακόμα και από ολόκληρες χώρες που το αναγνωρίζουν ως νόμιμο χρήμα (El Salvador).

Σχετικά με το Crypto Advanced

To Crypto Advanced αποτελεί την πιο ολοκληρωμένη πλατφόρμα ενημέρωσης για τα ψηφιακά νομίσματα. Αποκτήστε πρόσβαση στην πιο επίκαιρη αρθρογραφία και λάβετε ενημερώσεις στο κινητό σας για την πορεία της αγοράς. Με το Trading Report ενημερώνεστε κάθε πρωί για το πως θα πάει η αγορά. Με τον Crypto Advanced Trading Algorithm μπορείτε να έχετε το κατάλληλο εργαλείο για να πάρετε τις αποφάσεις σας.

Εντός της πλατφόρμας θα βρείτε όλο το προνομιακό περιεχόμενο που περιλαμβάνει όλα τα εργαλεία που χρειάζεστε για να αυξήσετε το κεφάλαιο σας. Σας ενημερώνουμε για συγκεκριμένα Ψηφιακά Νομίσματα, σας συστήνουμε Initial Coin Offerings και σημαντικές πηγές ενημέρωσης.

Τις καθημερινές μην χάσετε την εκπομπή μας όπου αναλύουμε την επικαιρότητα.

Μην χάσετε την μοναδική ευκαιρία να αποκτήσετε την τεχνογνωσία που σας λείπει προκειμένου να μπείτε στον κόσμο των ψηφιακών νομισμάτων.

Μπείτε στην πλατφόρμα μας εδώ.

Μπείτε στο Group μας στο Facebook.

Ακολουθείστε την Σελίδα μας στο Facebook.

Εγγραφείτε στο Κανάλι μας στο Youtube.

Επικοινωνήστε μαζί μας στο support@cryptoadvancedpro.com

Αποποίηση Ευθυνών

Η Επένδυση σας αποτελεί δική σας ευθύνη

Αποποιούμαστε οποιαδήποτε νομική ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά ως αποτέλεσμα του ενημερωτικού περιεχομένου που λαμβάνετε.  Είναι σημαντικό να αναγνωρίσετε πως η δική σας χρήση της πληροφορίας που λαμβάνετε από την ομάδα Crypto Advanced πραγματοποιείται με δικό σας ρίσκο.

Πληροφορίες χωρίς συμβουλές ή συστάσεις για αγορές

Οι δημοσιεύσεις δεν προσφέρουν συμβουλές επένδυσης και καμία από αυτές τις δημοσιεύσεις δεν πρέπει να εκλαμβάνονται από εσάς ως συμβουλές επένδυσης. Οι δημοσιεύσεις μας, σας παρέχουν πληροφορίες και εκπαίδευση για επενδυτές  που λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις χωρίς συμβουλές.

Οι πληροφορίες που σας προσφέρονται από τις δημοσιεύσεις μας δεν είναι και δεν θα έπρεπε να εκλαμβάνονται ως οποιαδήποτε σύσταση αγοράς ή πώλησης χρεογράφων. Οι δημοσιεύσεις δεν αποτελούν σύσταση ή συμβουλή για οποιαδήποτε στρατηγική επένδυσης.